Menu

Nowości książkowe

 • nr1
  A może jutra nie będzie
  Małgorzata Kochanowicz
 • nrget_cover_local
  Służąca
  Alicja sinicka
 • Kobieta w białym kimonie Ana Johns
  Kobieta w białym kimonie
  Ana Johns
 • Stary kuferek Grażyna Jeromin-Gałuszka
  Stary kuferek
  Grażyna Jeromin-Gałuszka
 • Urodziłam dziecko szejka Marcin Margielewski
  Urodziłam dziecko szejka
  Marcin Margielewski
 • Córka fałszerza
  Córka fałszerza
  Joanna Jax

Regionalia

REGIONALIA ZGROMADZONE W NASZEJ BIBLIOTECE

Acta Scansenologica T. 8. / red. Tomu Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski. Sanok 2001.
Album fotografii: Dobrzyń nad Wisłą sprzed lat / fotografie zebrał i opracował Grzegorz Ryczkowski. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Bigoszewski Z.: Dobrzyń nad Wisłą: przeszłość – teraźniejszość. Dobrzyń nad Wisłą [1966].
Bigozewski Z.: Dobrzyń nad Wisłą: przewodnik. Dobrzyń nad Wisłą 1998.
Blachowska M., Kuczkowska J., Kuczkowski K.: Kikół i okolice na tle dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Rypin ; Kikół 1997
Bóg. Papież. Lipno w malarstwie i grafice Stanisława Głowackiego / oprac. tekstu Tadeusz Chojnicki. Lipno 2005.
Brudzeński Park Krajobrazowy / tekst Witold Lenart, Janina Kawałczewska; zdjęcia Piotr Twardowski i inni. Kowal [2003]
Budnik G. J.: Rzeźba gotycka na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Włocławek 1998.
Bykowski W.: Kujawsko – pomorskie dla każdego: przewodnik turystyczny po najciekawszych miejscach województwa. Bydgoszcz 2005.
Byli wśród nas: Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w Ziemi dobrzyńskiej / pod red. Mirosława Krajewskiego. Włocławek 2001.
Cackowski S.: Kujawy Wschodnie i Ziemia Dobrzyńska w okresie przejścia pod zabór pruski w 1793 r. Włocławek 1995.
Cackowski S.: Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku (1793 - 1807). Włocławek 1995.
Chojnicki T., Góźdź Z.: Niepospolici ludzie Lipna i okolic. Lipno 1995.
Chrońmy dziedzictwo kulinarne Ziemi Dobrzyńskiej / red. Ryszard Bartoszewski. Dobrzyń nad Wisłą 2006.
Chrońmy dziedzictwo kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej – przedmioty z zagrody i gospodarstwa domowego: album / red. Ryszard Bartoszewski. Chalin2006.
Chudziak W.: Zasiedlenie strefy chełmińsko - dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII - XI wiek). Toruń 1996.
Ciesielska A., Góźdź Z., Zawidzki K.: Bobrowniki: dzieje i ludzie. Bobrowniki 2002.
Corpus inscriptionum Poloniae: T. 4, województwo włocławskie. Z. 2: Ziemia Dobrzyńska / zebrali, opracowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Andrzej Mietz i Jan Pakulski. Włocławek ; Toruń 1987.
Cybertowicz J., Maciejewski C.: Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spłółdzielczeg:1926-2005. Włocławek 2006.
Diecezja Płocka 2004 : struktura personalno-administracyjna (stan z dnia 19 marca 2004r.) / red. Kazimierz Ziółkowski i in. Płock 2004.
Diecezja włocławska 2000 / oprac. Wojciech Frątczak i inni. Włocławek 2001.
Dobrzyń nad Wisłą i okolice w rysunkach na 770-lecie nadania praw miejskich/ AleksanderWlazło.Dobrzyń nad Wisłą 2000.
Dramczyk B.: Uwarunkowania rozwoju rekreacji i różnych form wypoczynku w rejonie Zalewu Włocławskiego. Włocławek 2005.
Drzewiecki W.: Moje życie: pamiętnik nauczyciela i społecznika. Włocławek; Wymyślin 2002.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 1 / red. Ryszard Bartoszewski, Grzegorz Ryczkowski. Dobrzyń nad Wisłą 2000.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 2 / red. Ryszard Bartoszewski, Grzegorz Ryczkowski. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 3 / red. Ryszard Bartoszewski. Dobrzyń nad Wisłą 2003.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 4 i 5 / red. Ryszard Bartoszewski. Dobrzyń nad Wisłą 2005.
Edukacja regionalna: z. 1 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Edukacja regionalna: z. 2 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Edukacja regionalna: z. 3 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2003.
Edukacja regionalna: z. 4 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2005.
Filipowicz W.: Duchowieństwo diecezji płockiej w latach 1918 – 1939. Oberwald; Płock 2003.
Gałkowski P, Grążawski K.: Strzygi w ziemi dobrzyńskiej (monografia historyczna wsi i parafii). Brodnica; Osiek; Rypin 2006.
Gałkowski P, Piotrowski R.: Rogowo i okolice (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej). Rypin ; Rogowo 2000.
Gałkowski P, Żuchowski Z.: Wąpielsk i okolice (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej). Rypin ; Wąpielsk 2003.
Gałkowski P.: Brzuze i okolice (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej). Brzuze 2002.
Gałkowski P.: Genealogia ziemiaństwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX – XX wieku (do 1939 roku). Rypin 1997.
Gałkowski P.: Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918 – 1947. Rypin 1999.
Gańko W. M., Zakrzewski A.: Ocalić Pamięć. Płock 2005.
Gańko W. M., Zakrzewski A.: Rzymskokatolickie parafie w powiecie sierpeckim : stan z dnia 5 listopada 2004roku. Płock 2004.
Giziński S.: Historia Dobrzejewic i Straży Ogniowej 1894 – 1994. Obrowo 1994.
Giziński S.: Nieogniowa działalność straży pożarnych Pomorza. Toruń 1996.
Giziński S.: Niepospolici znad Drwęcy. Toruń 2004.
Giziński S.: Pamięci Ryszarda Dorożyńskiego. Toruń 2004.Giziński S.: Pożarnictwo Pomorza Nadwiślańskiego od XIX wieku do 1939 r. Włocławek 2003.
Giziński S.: Stanisław Trokowski Wojewoda Toruński. Toruń 2004.
Giziński S.: Wczoraj i dziś mojego Gronowa. Toruń 2006.
Giziński S.: Złotoria w historii i legendzie. Rypin 1998.
Góźdź J, Góźdź Z.: Zapiski Dobrzyńskie: Lipno, Ziemia Dobrzyńska. Lipno 2001.
Góźdź J, Góźdź Z.: Zapiski Lipnowskie: dzieje i ludzie. Lipno 2001.
Góźdź Z., Pawłowski T.: Wierni Bogu i ojczyźnie: martyrologia nauczycieli i duchowieństwa powiatu lipnowskiego w latach 1939-1945. Lipno 2001.
Góźdź Z.: Lipno: zarys dziejów. Lipno 1991.
Góźdź Z.: Pomniki. Miejsca zadumy w lipnowskiem. Lipno 2003.
Góźdź Z.: Ziemia lipnowska w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945. Lipno 1988.
Góźdź Z.: Zygmunt Uzarowicz. Lipno 2001
Grążawski K.: Kasztelnia świecka i michałowska: studia nad kształtowaniem się struktur państwa piastowskiego na pograniczu polsko – pruskim. Włocławek 2005.
Grążawski K.: Przemiany w wytwórczości garncarskiej w rejonie środkowej Drwęcy we wczesnym średniowieczu (2. połowa VII w. – 1. połowa XIII w.). Włocławek 2002.
Grążawski K.: Życie codzienne na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej w średniowieczu. Włocławek 2003.
Grzybowski M. M., Mietz A., Pakulski J., Pawlak M.: Osiek Rypiński: dzieje parafii i gminy. Osiek Rypiński ; Toruń 1994.
Grzybowski M. M.: Martyrologium duchowieństwa Diecezji Płockiej latach II wojny światowej 1939 – 1945.-wyd.2. Włocławek; Płock 2002.
Grzybowski M. M.: Materiały do dziejów Ziemi Płockiej: z archiwaliów diecezjalnych XVIII wieku. T. 10: Ziemia Dobrzyńska. Płock 1999.
Gustaw Zieliński życie i dzieło: materiały z sesji popularnonaukowej w Skępem w dniu 20 maja 1986 roku / pod red. Mirosława Krajeńskiego. Rypin 1989.
Historia ziemi wydzierana – 20 lat później: badania archeologiczne na terenie woj. włocławskiego w latach 1976 – 1996 / red. Olga Krut – Horonziak. Włocławek 1996.
Horonziak A.: Zagrożenia dziedzictwa archeologicznego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej w granicach województwa włocławskiego. Włocławek 1997. i XIX w. i jego przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji. Toruń 1963.
Jakubowska J.: Wspomnienia Joanny. Lipno 2001.
Jakubowski F.: Wojna 1920 roku na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. Włocławek 2003.
Janowiak J.: W objęciach Ojca: o. Wincenty Józef Kraszewski OC 1843 – 1922. Obory 2002.
Kajzer L., Horonziak A.: Budownictwo obronne Ziemi Dobrzyńskiej: wstęp do badań. Włocławek 1995.
Kajzer L.: Zamek w Sadłowie na Ziemi Dobrzyńskiej. Rypin 2004.
Kalinowski J.: 50 lat Banku Spółdzielczego w Dobrzyniu nad Wisłą. Dobrzyń nad Wisłą 1998.
Kalinowski J.: Rozwój Dobrzynia nad Wisła na przestrzeni wieków. Dobrzyń nad Wisłą 2001.
Kapliczki i krzyże gminy Skąpe/ red. Jerzy Kowalski. Włocławek 2005.
Karwicka T.: Kultura ludowa Ziemi Dobrzyńskiej. Warszawa; Poznań; Toruń 1979.
Klimat akustyczny województwa kujawsko-pomorskiego w badaniach WIOŚ. / aut. Maria Grzębska i in. Bydgoszcz 2004.
Kochański A. A.: Opuscula. Cz. 1 / oprac. Bogdan Lisiak. Kraków 2003.
Kochański A. A.: Opuscula. Cz. 2 / oprac. Bogdan Lisiak. Kraków 2003.
Kochański A. A.: Opuscula. Cz. 3 / oprac. Bogdan Lisiak. Kraków 2003.
Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657 – 1699)/ oprac. Bogdan Lisiak. Kraków 2005.
Kowalski R.: Gmina Radomin: zarys dziejów i walory turystyczno – krajoznawcze. Toruń 2004.
Krajewski M., Mietz A.: Zbytki Ziemi Dobrzyńskiej: przewodnik bibliograficzny. Włocławek 1996.
Krajewski M.: Byli z Ojczyzny mojej: zagłada ludności żydowskiej Ziemi Dobrzyńskiej w latach II wojny światowej (1939 – 1945). Rypin 1990.
Krajewski M.: Dobrzyński słownik biograficzny: ludzie europejskiego regionu. Włocławek 2002.
Krajewski M.: Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Oborach. Obory 1986.
Krajewski M.: Ksiądz Czesław Lissowski (1895 – 1942): w 100 – lecie urodzin. Rypin 1995.
Krajewski M.: Kujawy wschodnie i Ziemia dobrzyńska latach okupacji hitlerowskiej (1939 – 1945). Włocławek 2002.
Krajewski M.: Ludzie wizerunku Ziemi Dobrzyńskiej: Złota Księga 2005. Rypin 2005.
Krajewski M.: Materiały do bibliografii historycznej Ziemi dobrzyńskiej. Włocławek 1986.
Krajewski M.: Powstanie styczniowe między Skrwą a Drwęcą. Włocławek 1994.
Krajewski M.: Przyczynki historyczne i historiograficzne ziemi dobrzyńskiej. Bibliografia zawartości Ziemi Dobrzyńskiej. Zeszyty Naukowe Dobrzyńskiego Oddziału WTN, t. 1 – 10: 1989 – 2006 wraz z krótkim komentarzem i objaśnieniem pisowni hasła “ziemia dobrzyńska”. Rypin 2006.
Krajewski M.: Skępe: zarys dziejów i obraz współczesny. Rypin - Skępe 1996.
Krajewski M.: Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej (do1945). Lipno 1992.
Krajewski M.: W cieniu wojny i okupacji hitlerowskiej: Ziemia Dobrzyńska w latach 1939 – 1945. Rypin 1995.
Krajewski M.: W sercu tej Ziemi. Rypin 2000.
Krajewski M.: Za wiarę i polskość. Lipno 1992.
Kujawsko – Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce: przewodnik / tekst Elżbieta Kraszewska - Sikorska. Włocławek 2004.
Kujawsko – Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce: przewodnik po skansenie / tekst Jan Święch. Włocławek 1997.
Kujawy i Pomorze w latach 1945- 1956 od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego i Mirosława Krajewskiego. Włocławek 2001.
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska w 40 – leciu Polski Ludowej / red. nauk. Ryszard Jadczak. Włocławek […].
Kujawy wschodnie i Ziemia dobrzyńska w dobie rewolucji 1905 – 1907 roku / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego. Włocławek 1987.
Kujawy wschodnie i Ziemia dobrzyńska w okresie przejścia pod zabór pruski w 1793 roku: materiały sesji naukowej we Włocławku 25 XI 1993 roku / pod red. Stefana Cackowskiego. Włocławek 1995.
Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej: przewodnik po muzeum / tekst Iwona Święch. Włocławek 1997.
Kwiatkowska E.: Osadnictwo wiejskie Ziemi dobrzyńskiej w świetle planów z XVII
Lipno w starej i nowej fotografii / oprac. Anna Rudzka. Lipno; Toruń 2004.
Lisiak B.: Adam Adamandy Kochański (1631- 1700): studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce XVII wieku. Kraków 2005.
Łyjak W. Z.: Organy na Mazowszu w Diecezji Płockiej od XIV wieku do 1818 roku. Płock 2005.
Malicki A.: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Obory [2003].
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2. Cz. 1, Ziemia dobrzyńska / pod red. Stanisława Kunikowskiego. Włocławek 2002.
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2. Cz. 2, Ziemia dobrzyńska / pod red. Stanisława Kunikowskiego. Włocławek 2003.
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2. Cz. 3, Ziemia dobrzyńska / pod red. Piotra Gałkowskiego, Stanisława Kunikowskiego. Włocławek 2006.
Mietz A., Pakulski J., Waszkiewicz Z.: Nadwiślańska Gmina Czernikowo: przeszłość – religijność – tożsamość. Toruń 1998.
Mietz A., Pakulski J.: Górzno: zarys dziejów. Toruń 1989.Mietz A.: Zabytkowa epigrafika Osieka Rypińskiego. Osiek ; Toruń 1994.
Miscellanea archiwalne do dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. T. 1, Inwentarze lustracyjne królewszczyzn w Ziemi Dobrzyńskiej z lat 1774 – 1777. / wydali i wstępem opatrzyli Zbigniew Górski i Andrzej Mietz. Rypin 1988.
Muzeum Wsi Mazowieckiej: przewodnik / tekst Tomasz Czerwiński. Sierpc 1996.
Mysłakowski P.: Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin1675 – 1808: na podstawie kościelnych ksiąg metrykalnych parafii św. Trójcy w Rypinie. Warszawa 1998.
Mysłakowski P.: Opowieści rypińskie: dzieje, ludzie, obyczaje w parafii św. Trójcy w Rypinie ( XVII – XVIII wiek). Warszawa 1998.
Odkrywanie piękna: Włocławek, Kujawy wschodnie, Ziemia dobrzyńska / tekst Zbigniew Żbikowski; zdjęcia Jan Sieraczkiewicz. Włocławek 1997.
Olczak S. K.: Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI–XVIII w. Lublin 2004.
Pawlak M.: Szkoły parafialne na Kujawach w epoce staropolskiej. Bydgoszcz 2005.
Pawłowska K., Kalinowska D.: Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej: przewodnik po muzeum. Włocławek 2005.
Pawłowski M.: Gmina Obrowo: przeszłość i teraźniejszość. Toruń 2002.
Pawłowski T.: Gmina Tłuchowo - mała ojczyzna. Tłuchowo 1998.
Pawłowski T.: Tłuchowo: rys geograficzno - historyczny. Tłuchowo 1996.
Podgóreczny J.: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. Bydgoszcz 1967.
Podstawowe informacje za spisów powszechnych: gmina miejsko – wiejska Dobrzyń nad Wisłą. Bydgoszcz 2003.
Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie: materiały z konferencji naukowej, Górzno 1-2 czerwca 2002r. / pod red. Kazimierza Grążawskiego. Włocławek ; Brodnica 2003.
Pojezierze Dobrzyńskie / red. tekstu Dorota Sobierajska. Toruń [2006].
Polska Partia Robotnicza na Ziemi Dobrzyńskiej ( byłe powiaty Lipno i Rypin) w latach 1942 – 1948 / pod red. Mirosława Krajewskiego. Rypin 1987.
Powiat lipnowski / red. tekstu Adam Kowalski i inni. Toruń 1999.
Powiat rypiński / red. tekstu Marek Błaszkiewicz i inni. Toruń 2004.
Ptaszyński P.: Zakon bożogrobców w ziemi dobrzyńskiej: zarys dziejów. Rypin ; Warszawa 1999.
Raport o stanie środowiska przyrodniczego w województwie włocławskim według stanu na dzień 31.12.1993r. / oprac. zespół Elżbieta Achrem i inni. Włocławek 1994.
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2000 roku. / aut. oprac. Elżbieta Achrem i inni. Warszawa 2001.
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2001 roku. / aut. oprac. Elżbieta Achrem i inni. Warszawa 2002.
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2002 roku. / aut. oprac. Elżbieta Achrem i inni. Warszawa 2003.
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2003 roku. / aut. oprac. Elżbieta Achrem i inni. Warszawa 2004.
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku. / aut. oprac. Elżbieta Achrem i inni. Warszawa 2006.
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego. / aut. oprac. Elżbieta Achrem i inni. Warszawa 1999.
Raport o stanie środowiska województwa włocławskiego w 1994 roku / aut. Elżbieta Achrem i inni. Włocławek 1995.
Raport o stanie środowiska województwa włocławskiego w 1996 roku / aut. Elżbieta Achrem i inni. Włocławek 1997.
Religie. Edukacja. Kultura : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi / pod red. M. Surdackiego. Lublin 2002.
Religijność na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w czasach staropolskich / pod red. Andrzeja Mietza. Włocławek 2003.
Rezerwat przyrody Kulin / tekst Jacek Górzański , Zbigniew Centkowski. Włocławek 2002.
Rezerwaty Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko – Włocławskiego: folder edukacyjny / oprac. Wiesław Cyzman, Mariola Modrzejewska. Włocławek 2000.
Rocznik Diecezji Włocławskiej 2006 / red. Artur Niemira. Włocławek 2006.
Rocznik muzealny [ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ]. T. 3 / red. tomu Jan Święch. Włocławek 1990.
Rocznik muzealny [ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ]. T. 4 / red. tomu Jan Święch. Włocławek 1991.
Rocznik muzealny [ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ]. T. 5 / zespół red. Dorota Kalinowska i inni. Włocławek 1994.
Rocznik muzealny [ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ]. T. 7 /zespół red. Dorota Kalinowska i inni. Włocławek 1998.
Rocznik muzealny [ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ]. T. 8 / zespół red. Piotr Bokota i inni. Włocławek 2000.
Rozwój urbanistyczny nadwiślańskich nabrzeży / oprac. Giedych R. i in. Toruń; Warszawa; Lublin 2001.
Rudzka A.: Wincenty Rapacki: z Lipna w drodze do sławy. Lipno 2006.
Ryczkowski G.: Z życia Księdza Kanonika Leonarda Lipki w 50 – rocznicę śmierci. Dobrzyń nad Wisłą 2005.
Ryskowska Z., Urbańska E.: Po Ziemi Dobrzyńskiej: ścieżka regionalna. Lipno 2000.
Sanktuarium Matki Bożej. Obory / tekst Rafał Róg. Obory 2005.
Sejmik Kultury Gmin Ziemi Dobrzyńskiej: materiały z sesji popularnonaukowej Osiek nad Wisłą 2 października 1997 r. Dobrzyń nad Wisłą 1998.
Sikorowski A., Rudziński R.: Ziemia Chrostkowska: materiały do monografii. Chrostkowo 2006.
Sikorowski A.: Chrostkowo i okolice ( materiały do monografii ). Chrostkowo 2003.
Sikorowski A.: Gmina Chrostkowo w latach 1948-2003 : materiały do dziejów Ziemi Chrostkowskiej. Chrostkowo 2004.
Skępe “Cudowna Skępska Maryjo Nasza”: katalog wystawy / scenariusz wystawy Krystyna Pawłowska, Iwona Święch. Włocławek 1991.
Skępe w rysunku pastelami Stanisława Głowackiego / red. Jerzy Kowalski. Włocławek 2005.
Specjalski R.: Bobrowniki – Gmina. Włocławek 2003. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 1).
Specjalski R.: Brudzeń – Gmina. Włocławek 2003. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 2).
Specjalski R.: Brzeźno: szkice monograficzne. Włocławek 1997.
Specjalski R.: Czarne – Gmina. Włocławek 2002. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 4).
Specjalski R.: Dobrzejowice (Dobrzejewice) – Gmina. Lipno; Włocławek 2006. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 5).
Specjalski R.: Działalnośc Szkoły Podstawowej w Piątkach zapisami kronikarskimi zatrzymana. Włocławek 2001.
Specjalski R.: Głodowo i okolice: w szkicach monograficznych. Włocławek 1999.
Specjalski R.: Głodowo: materiały do monografii wsi. Lipno 1996.
Specjalski R.: Gmina Chrostkowo. Włocławek 2003. (Miejscowości Powiatu Rypińskiego Opisane w XIX w).
Specjalski R.: Jastrzębie – Gmina. Włocławek 2003. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 7).
Specjalski R.: Jastrzębie: wieś – gmina – gromada. Włocławek 2002.
Specjalski R.: Kikoł (Kikół) – Gmina. Włocławek 2002. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 8).
Specjalski R.: Kłock – Gmina. Włocławek 2004. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 9).
Specjalski R.: Lipno i okolice: materiały do monografii T. 2 . Włocławek 2000.
Specjalski R.: Lipno i okolice: materiały do monografii T. 3 . Włocławek 2003.
Specjalski R.: Lipno i okolice: materiały do monografii T. 4 . Lipno; Włocławek 2005.
Specjalski R.: Lipno i okolice: materiały do monografii T. 5 . Lipno; Włocławek 2006.
Specjalski R.: Lipno i okolice: materiały do monografii. Rypin 1997.
Specjalski R.: Mazowsze – Gmina. Lipno; Włocławek 2005. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 11).
Specjalski R.: Obrowo – Gmina. Lipno; Włocławek 2006. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 13).
Specjalski R.: Oleszno – Gmina. Włocławek 2003. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 14).
Specjalski R.: Ossówka (Osówka) – Gmina. Lipno; Włocławek 2005. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 16).
Specjalski R.: Skępe – Gmina. Włocławek 2003. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 17).
Specjalski R.: Szpital (Szpetal) – Gmina. Włocławek 2002. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 18).
Specjalski R.: Tłuchowo – Gmina. Włocławek 2003. (Dziewiętnastowieczne Opisy Miejscowości Powiatu Lipnowskiego; z. 19).
Stogowska A. M.: Wpisany w epokę: Gustaw Zieliński (1809 – 1881). Płock 1996.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Toruń ……
Szafarni moje uszanowanie: Fryderyk Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej / pod red. Kazimierza Chruścińskiego. Rypin ; Szafarnia 2004.
Szkice rypińskie: materiały z sesji popularno naukowej zorganizowanej z okazji 900 – lecia Rypina w dniu 27 listopada 1965r. / red. Zefiryn Jędrzyński. Bydgoszcz 1967.
Szlaki turystyczne województwa włocławskiego / teksty Helena Cieślak, Stanisław Milczarek. Włocławek [ 1996]
Śliwiński P.: 500 lat Sanktuarium Maryjnego w Skępem. Włocławek 1995.
Śliwiński P.: Sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej. Kalwaria Zebrzydowska 2000.Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim / pod red. Stanisława Leszka Bagdzińskiego. Włocławek 1997.
Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej: materiały z konferencji w Kijaszkowi. Cz. 1. Dobrzyń nad Wisłą 1997.
Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej: materiały z konferencji w Tłuchowie. Cz. 2. Dobrzyń nad Wisłą 2000.
Święch J.: Architektura chłopska Ziemi dobrzyńskiej od połowy XVIII wieku do lat czterdziestych XX wieku. Toruń 2002.
Tradycyjny produkt dobrzyński / red. Ryszard Bartoszewski. Dobrzyń nad Wisłą 2006.
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI – XVIII wieku: spisy / oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek. Kórnik 1990.
Walka z okupantem hitlerowskim na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej / red. nacz. Mieczysław Wojciechowski. Włocławek 1985.
Witkowski A.: Nieukarana zbrodnia. 1995.
Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw Wschodnich i Ziemi dobrzyńskiej: materiały z sesji naukowej (9 – 10 maja 1994roku) / red. Olga Krut – Horonziak, Leszek Kajzer. Włocławek 1995.
Województwo włocławskie: monografia regionalna: zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju / red. nauk. tomu Tadeusz Olszewski. Łódź ; Włocławek 1982.
Woźniak B.: Rys historyczno – geograficzny Chrostkowa i okolic. Rypin 2001.
Wróbel A.: Więzi niebywałe. Lipno 2006.
Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej / pod red. Stanisława Kalembki. Warszawa 1989.
Z dziejów ruchu robotniczego na Kujawach wschodnich i Ziemi dobrzyńskiej / pod. red. Zofii Waszkiewicz. Włocławek 1982.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 1: materiały z sesji popularnonaukowej: Bobrowniki, 20 listopada 1996r. / pod red. Zenona Goździa. Dobrzyń nad Wisłą 1997.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 10: materiały z sesji popularnonaukowej: Budzeń Duży 9 listopada 2005r. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego. Dobrzyń nad Wisłą 2006.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 2: materiały z sesji popularnonaukowej: Radziki Duże, 6 listopada 1997r. / pod red. Zenona Goździa. Dobrzyń nad Wisłą 1998.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 3: materiały z sesji popularnonaukowej: Złotoria,11 grudnia 1998. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego, Zenona Goździa. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 4: materiały z sesji popularnonaukowej: Lipno, 19 listopada 1999r. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego, Zenona Goździa. Dobrzyń nad Wisłą 2000.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 5: materiały z sesji popularnonaukowej: Dobrzyń nad Wisłą, 16 listopada 2000r. / zesp. red. Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2000.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 6: materiały z sesji popularnonaukowej: Kikół, 15 listopada 2001r. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego, Zenona Goździa. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 7: materiały z sesji popularnonaukowej: Rypin, 5 grudnia 2002r. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego. Dobrzyń nad Wisłą 2003.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 8: materiały z sesji popularnonaukowej: Skępe 15 listopada 2003r. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego. Dobrzyń nad Wisłą 2004.
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej:[Nr] 9: materiały z sesji popularnonaukowej: Górzno 19 paździenika 2004r. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego. Dobrzyń nad Wisłą 2005.
Z różnych okien: Kujawy i Ziemia dobrzyńska / tekst Renata Kudeł; zdjęcia Marek Drobiecki i inni. Włocławek 1997.
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 46: województwo włocławskie / red. Magdalen Róziewicz. Warszawa 1993.
Zabytki architektury województwa bydgoskiego / aut. Zdzisław Ciara i inni. Bydgoszcz1974.
Zakon Krzyżacki i jego państwo w Prusach: wybór tekstów źródłowych / pod red. Andrzeja Radzimińskiego. Toruń 2005.
Zakrzewski A.: Przewodnik po dekanacie tłuchowskim. Płock 2005.
Zakrzewski A.: Rycerze św. Floriana w Gminie Tłuchowo. Płock 2006.
Zakrzewski A.: Straże ogniowe w Diecezji Płockiej w II połowie XIX wieku. Tłuchowo 2006.
Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej / pod red. Leszka Kajzera. Rypin 2004.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. Seria A: Historia / kom. red. Marian Kallas i inni. Włocławek 1978.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. Seria B: Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku / kom. red. Marian Kallas i inni. Włocławek 1979.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. Seria C: Oświata i Kultura / kom. red. Marian Kallas i inni. Włocławek 1980.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. Seria D: Gospodarka / kom. red. Marian Kallas i inni. Włocławek 1981.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. Seria E: Kształtowanie środowiska / kom. red. Marian Kallas i inni. Włocławek 1985.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 10: Województwo włocławskie w XX leciu 1975 – 1995 / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 1996.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 11: Archeologia i etnologia / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 1997.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 13: Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich w Ziemi dobrzyńskiej / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 1999.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 14: Wyznania na Kujawach wschodnich i w Ziemi dobrzyńskiej / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 2000.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 15: Kujawy wschodnie i Ziemia dobrzyńska w średniowieczu / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 2001.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 16: Ekologia i ochrona środowiska / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 2001.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 17: Gospodarka (XX – początek XXI wieku) / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 2002.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 18: Społeczeństwo Kujaw wschodnich i Ziemi dobrzyńskiej / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 2003.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 19: Kultura / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 2004.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 20: Oświata i nauka / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 2005.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 8: Oświata, kultura i sztuka / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 1993.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. T. 9: Gospodarka i społeczeństwo / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 1995.
Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie. Tom 7: Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku / kom. red. Mieczysław Wojciechowski i inni. Włocławek 1990.
Ziemia Dobrzyńska / teksty Zenon Góźdź. Bydgoszcz 1995.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 1 / oprac. red. Andrzej Mietz. Rypin 1989.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 2 / pod . red. Mirosława Krajewskiego. Rypin 1992.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 3 / red. Mirosław Krajewski. Rypin 1995.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 5: Dekanat Rypiński z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku / Michał Marian Grzybowski. Rypin 1997.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 6 / pod. red. Mirosław Krajewski. Rypin 1999.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 7 / pod red. Mirosław Krajewski. Rypin 2000.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 8 / pod red. Mirosław Krajewski. Rypin 2002.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 9 / pod red. Mirosław Krajewski. Rypin 2003.
Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN. T. 10 / pod red. Mirosław Krajewski. Rypin 2006.
Ziółkowski B.: Tajne nauczanie i konspiracyjna działalność kulturalna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej (powiat lipnowski) w latach 1939 – 1945. Włocławek 2006.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą

ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

NIP: 4660371294

Kontakt:

Godziny pracy:

 • poniedziałek: w godz. 8:00-16:00
 • wtorek: w godz. 8:00-17:00
 • środa: w godz. 8:00-16:00
 • czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00
 • dwie soboty w miesiącu: w godz. 9:00-13:00
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie